Tämän vuoden alusta lähtien kansainvälinen ympäristö on monimutkaistunut ja ankarampi.Kotimainen epidemia on levinnyt usein, ja haittavaikutukset ovat lisääntyneet merkittävästi.Talouskehitys on erittäin epätavallista.Odottamattomat tekijät ovat vaikuttaneet vakavasti, ja talouden laskupaineet toisella vuosineljänneksellä ovat lisääntyneet merkittävästi.Äärimmäisen monimutkaisissa ja vaikeissa tilanteissa CPC:n keskuskomitean ja toveri Xi Jinpingin ytimessä vahvan johdon alaisina kaikki alueet ja osastot ovat panneet perusteellisesti täytäntöön CPC:n keskuskomitean ja valtioneuvoston päätökset ja sijoitukset sekä koordinoineet niitä tehokkaasti. epidemioiden ehkäisy ja valvonta sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä tehostetut ponnistelut makropolitiikan mukauttamiseksi., Toteuttaa tehokkaasti politiikka- ja toimenpidepaketti talouden vakauttamiseksi, epidemian toipuminen on hallittu tehokkaasti, kansantalous on vakiintunut ja elpynyt, tuotannon kysyntämarginaali on parantunut, markkinahinnat ovat olleet periaatteessa vakaat, ihmisten toimeentulo on tehokkaasti taattu, laadukas kehitystrendi on jatkunut ja yleinen sosiaalinen tilanne on pysynyt vakaana.

Talous kesti paineet ja saavutti positiivisen kasvun ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä

Tärkeimmät talousindikaattorit laskivat voimakkaasti huhtikuussa.Puolueen keskuskomitea ja valtioneuvosto tekivät jatkuvasti kasvavan uuden laskupaineen edessä tieteellisiä päätöksiä, toteuttivat oikea-aikaista ja päättäväistä politiikkaa, vaativat olemaan ryhtymättä "tulviin" ja panivat täytäntöön taloustyökonferenssin linjaukset ja toimenpiteet sekä "Hallituksen työraportti" etukäteen.Hallituksen yleinen ajattelu ja poliittinen suuntautuminen, talouden vakauttamiseen tähtäävän toimenpidepaketin käyttöönotto ja kansallisen video- ja puhelinkonferenssin koolle kutsuminen yleisten talousmarkkinoiden kehittämiseksi ja vakauttamiseksi, politiikan vaikutus ilmestyi nopeasti.Tärkeimpien suhdanneindikaattoreiden lasku hidastui toukokuussa, talous vakiintui ja elpyi kesäkuussa ja talous kasvoi positiivisesti toisella neljänneksellä.Alustavien laskelmien mukaan BKT oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 56 264,2 miljardia juania, mikä on 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin kiintein hinnoin.Alkuteollisuuden arvonlisäys eri toimialoittain oli 2913,7 miljardia juania, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin;toissijaisen teollisuuden lisäarvo oli 22863,6 miljardia yuania, kasvua 3,2 %;palvelualan arvonlisäys oli 30486,8 miljardia juania, kasvua 1,8 %.Niistä BKT toisella vuosineljänneksellä oli 29 246,4 miljardia juania, mikä on 0,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Eri toimialoilla tarkasteltuna alkuteollisuuden arvonlisäys toisella neljänneksellä oli 1818,3 miljardia juania, mikä on 4,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin;toissijaisen teollisuuden lisäarvo oli 12 245 miljardia yuania, kasvua 0,9 %;tertiäärisen teollisuuden arvonlisäys oli 15 183,1 miljardia juania, laskua 0,4 %.

2. Kesäviljojen toinen puskurisato ja vakaa kasvu karjanhoidossa

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla maatalouden (istutus) arvonlisäys kasvoi 4,5 % vuodentakaisesta.Kesäviljan kokonaistuotanto maassa oli 147,39 miljoonaa tonnia, mikä on 1,434 miljoonaa tonnia eli 1,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna.Maatalouden istutusrakenteen optimointia jatkettiin ja talouskasvien, kuten rapsin, kylvöala kasvoi.Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sian-, naudan-, lampaan- ja siipikarjanlihan tuotanto oli 45,19 miljoonaa tonnia, kasvua edellisvuoteen oli 5,3 %.Niistä sianlihan tuotanto kasvoi 8,2 %, naudanlihan 3,8 % ja lampaanlihan 0,7 % ja siipikarjanlihan tuotanto laski 0,8 %;maidon tuotanto kasvoi 8,4 % ja siipikarjanlihan tuotanto 8,4 %.Munantuotanto kasvoi 3,5 %.Toisella neljänneksellä sian-, naudan-, lampaan- ja siipikarjanlihan tuotanto kasvoi 1,6 % vuodentakaisesta, josta sianlihan tuotanto kasvoi 2,4 %.Toisen vuosineljänneksen lopussa elävien sikojen määrä oli 430,57 miljoonaa, mikä on 1,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, mukaan lukien 42,77 miljoonaa siitosemakkoa ja 365,87 miljoonaa eläviä sikoja, kasvua 8,4 %.

3. Teollisuustuotanto on vakiintunut ja elpynyt, ja korkean teknologian valmistus on kehittynyt nopeasti

Määrätyn koon ylittävien teollisuusyritysten arvonlisäys kasvoi alkuvuonna 3,4 % vuodentakaisesta.Kolmen kategorian osalta kaivosteollisuuden arvonlisäys kasvoi 9,5 % edellisvuodesta, tehdasteollisuuden 2,8 % ja sähkön, lämmön, kaasun ja veden tuotanto ja hankinta 3,9 %.Korkean teknologian valmistuksen arvonlisäys kasvoi 9,6 % edellisvuodesta, 6,2 prosenttiyksikköä nopeammin kuin kaikilla määritellyn koon ylittävillä toimialoilla.Taloudellisesti tarkasteltuna valtion määräysvallassa olevien yritysten arvonlisäys kasvoi 2,7 % vuoden takaisesta;osakeyhtiöt kasvoivat 4,8%, ulkomaiset yritykset, Hongkongin, Macaon ja Taiwanin investoineet yritykset laskivat 2,1%;yksityiset yritykset kasvoivat 4,0 %.Tuotteissa uusien energiaajoneuvojen, aurinkokennojen ja matkaviestinnän tukiasemalaitteiden tuotanto kasvoi vastaavasti 111,2 %, 31,8 % ja 19,8 % edellisvuodesta.

Toisella neljänneksellä määrätyn koon ylittävien teollisuusyritysten arvonlisäys kasvoi 0,7 % vuodentakaisesta.Niistä määrätyn koon ylittävien toimialojen arvonlisäys laski huhtikuussa 2,9 % vuodentakaisesta;Toukokuun kasvuvauhti kääntyi negatiivisesta positiiviseksi, 0,7 %;kesäkuussa se kasvoi 3,9 %, 3,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä kuukautena ja 0,84 kuukaudessa.Kesäkuussa teollisuuden ostopäälliköiden indeksi oli 50,2 prosenttia, kasvua edellisestä kuukaudesta 0,6 prosenttiyksikköä;yritystuotannon ja elinkeinotoiminnan odotusindeksi oli 55,2 prosenttia, kasvua 1,3 prosenttiyksikköä.Tammi-toukokuussa kansalliset teollisuusyritykset, jotka ylittivät määrätyn koon, saavuttivat yhteensä 3 441 biljoonaa yuania, mikä on 1,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

4. Palveluala on vähitellen toipumassa ja nykyaikaisella palvelualalla on hyvä kasvuvauhti

Palvelualan arvonlisäys kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,8 % vuodentakaisesta.Niistä tiedonsiirron, ohjelmistojen ja tietotekniikkapalvelujen ja rahoitusalan arvonlisäys kasvoi vastaavasti 9,2 % ja 5,5 %.Palvelualan arvonlisäys laski toisella neljänneksellä 0,4 % vuodentakaisesta.Huhtikuussa palveluteollisuuden tuotantoindeksi laski 6,1 % vuodentakaisesta;toukokuussa lasku supistui 5,1 prosenttiin;kesäkuussa lasku kääntyi nousuun, kasvua 1,3 %.Tammi-toukokuussa määrätyn koon ylittävien palvelualan yritysten liikevoitto kasvoi 4,6 % vuodentakaisesta, 0,4 prosenttiyksikköä nopeammin kuin tammi-huhtikuussa.Kesäkuussa palvelualan elinkeinoindeksi oli 54,3 prosenttia, mikä on 7,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä kuukautena.Toimialan näkökulmasta vähittäiskaupan, rautatiekuljetuksen, maantiekuljetuksen, lentoliikenteen, postipalvelujen, raha- ja rahoituspalvelujen, pääomamarkkinapalvelujen ja muiden toimialojen toimialaindeksit ovat korkealla, yli 55,0 prosentin vaurausalueella.Markkina-odotusten mukaan palvelualan liiketoiminnan odotusindeksi oli 61,0 prosenttia, mikä on 5,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä kuukautena.

5. Markkinamyynti on parantunut ja peruselintarvikkeiden vähittäismyynti on kasvanut nopeasti

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kulutustavaroiden vähittäiskaupan kokonaismyynti oli 21 043,2 miljardia juania, mikä on 0,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.Liiketoimintayksiköiden sijainnin mukaan kaupunkien kulutustavaroiden vähittäismyynti oli 18270,6 miljardia yuania, laskua 0,8 %;maaseudun kulutustavaroiden vähittäismyynti oli 2772,6 miljardia juania, laskua 0,3 %.Kulutustyyppien osalta tavaroiden vähittäismyynti oli 19 039,2 miljardia yuania, kasvua 0,1 %;catering-tuotot olivat 2004 miljardia yuania, laskua 7,7%.Perusasumisen kulutus kasvoi tasaisesti, ja viljan, öljyn, elintarvikkeiden ja juomien vähittäismyynti määrätyn koon ylittävillä yksiköillä kasvoi 9,9 % ja 8,2 %.Kansallinen verkkovähittäismyynti oli 6300,7 miljardia yuania, kasvua 3,1%.Niistä fyysisten tavaroiden verkkovähittäismyynti oli 5 449,3 miljardia yuania, kasvua 5,6 %, mikä vastaa 25,9 % sosiaalisten kulutustavaroiden kokonaisvähittäismyynnistä.Toisella neljänneksellä kulutustavaroiden vähittäiskaupan kokonaismyynti laski 4,6 % vuodentakaisesta.Näistä kulutustavaroiden vähittäiskaupan kokonaismyynti laski huhtikuussa 11,1 % vuodentakaisesta;toukokuussa lasku supistui 6,7 prosenttiin;kesäkuussa lasku kääntyi kiihtymään ja kasvoi 3,1 % vuodentakaisesta ja 0,53 % kuukaudesta.

6. Käyttöomaisuusinvestoinnit jatkoivat kasvuaan, ja investoinnit korkean teknologian aloille ja sosiaalisille aloille kasvoivat nopeasti

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kansallinen käyttöomaisuusinvestointi (ilman maanviljelijöitä) oli 27 143 miljardia juania, mikä on 6,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Infrastruktuuriinvestoinnit kasvoivat eri toimialoilla 7,1 %, tehdasteollisuuden investoinnit kasvoivat 10,4 % ja kiinteistökehitysinvestoinnit vähenivät 5,4 %.Liikeasuntojen myyntipinta-ala valtakunnallisesti oli 689,23 miljoonaa neliömetriä, laskua 22,2 %;kaupallisten asuntojen myyntimäärä oli 6 607,2 miljardia juania, laskua 28,9 %.Eri toimialoittain investoinnit alkuteollisuuteen kasvoivat 4,0 %, jalostusteollisuuden investoinnit kasvoivat 10,9 % ja palveluteollisuuden investoinnit kasvoivat 4,0 %.Yksityiset investoinnit kasvoivat 3,5 %.Investoinnit korkean teknologian toimialoihin kasvoivat 20,2 %, joista investoinnit korkean teknologian valmistukseen ja korkean teknologian palveluteollisuuteen kasvoivat 23,8 % ja 12,6 %.Korkean teknologian valmistusteollisuudessa investoinnit elektroniikan ja viestintälaitteiden valmistukseen, lääketieteellisten laitteiden ja instrumenttien valmistukseen kasvoivat 28,8 % ja 28,0 %;korkean teknologian palveluteollisuudessa investoinnit tieteellisten ja teknologisten saavutusten transformaatiopalveluihin sekä T&K- ja suunnittelupalveluihin kasvoivat 13,6 %.%, 12,4 %.Sosiaalialan investoinnit kasvoivat 14,9 %, josta terveys- ja koulutusinvestoinnit kasvoivat 34,5 % ja 10,0 %.Toisella neljänneksellä investoinnit käyttöomaisuuteen (ilman viljelijöitä) kasvoivat 4,2 % vuodentakaisesta.Niistä huhtikuun kasvuvauhti oli 1,8 %, kasvuvauhti kiihtyi toukokuussa 4,6 prosenttiin ja kasvuvauhti elpyi kesäkuussa edelleen 5,6 prosenttiin.Kesäkuussa käyttöomaisuusinvestoinnit (ilman maaseututalouksia) kasvoivat 0,95 % kuukausitasolla.

7. Tavaroiden tuonti ja vienti kasvoivat nopeasti ja kaupan rakenteen optimointi jatkui

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tavaroiden kokonaistuonti ja -vienti oli 19802,2 miljardia juania, mikä on 9,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Niistä vienti oli 11 141,7 miljardia yuania, kasvua 13,2 %;tuonti oli 8660,5 miljardia yuania, kasvua 4,8%.Tuonti ja vienti olivat tasapainossa ja kauppataseen ylijäämä oli 2 481,2 miljardia juania.Yleiskaupan tuonti ja vienti kasvoivat 13,1 %, mikä oli 64,2 % kokonaistuonnista ja viennistä, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 2,1 prosenttiyksikköä.Yksityisten yritysten tuonti ja vienti kasvoivat 13,6 %, mikä oli 49,6 % kokonaistuonnista ja viennistä, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 1,9 prosenttiyksikköä.Mekaniikka- ja sähkötuotteiden tuonti ja vienti kasvoivat 4,2 % ja olivat 49,1 % kokonaistuonnista ja viennistä.Tuonnin ja viennin kokonaismäärä oli kesäkuussa 3 765,7 miljardia juania, mikä on 14,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Niistä vienti oli 2207,9 miljardia yuania, kasvua 22,0 %;tuonti oli 1557,8 miljardia yuania, kasvua 4,8%.

8. Kuluttajahinnat nousivat maltillisesti, kun taas teollisuuden tuottajahinnat jatkoivat laskuaan

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kansallinen kuluttajahinta (CPI) nousi 1,7 % vuodentakaisesta.Luokittelussa elintarvikkeiden, tupakan ja alkoholin hinnat nousivat 0,4 % vuodentakaisesta, vaatteiden hinnat nousivat 0,5 %, asuntojen hinnat nousivat 1,2 %, päivittäistavaroiden ja palveluiden hinnat nousivat 1,0 %, kuljetukset ja viestintä. hinnat nousivat 6,3 prosenttia, koulutuksen, kulttuurin ja viihteen hinnat nousivat 2,3 prosenttia, sairaanhoidon ja terveydenhuollon hinnat nousivat 0,7 prosenttia ja muiden tarvikkeiden ja palveluiden hinnat nousivat 1,2 prosenttia.Elintarvikkeiden, tupakan ja alkoholin hinnoista sianlihan hinta laski 33,2 %, viljan 2,4 %, tuoreiden hedelmien 12,0 % ja tuoreiden vihannesten 8,0 %.Ydin kuluttajahintaindeksi, joka ei sisällä elintarvikkeiden ja energian hintoja, nousi 1,0 %.Toisella neljänneksellä valtakunnallinen kuluttajahinta nousi 2,3 % vuodentakaisesta.Niistä kuluttajahinnat nousivat huhti- ja toukokuussa molemmat 2,1 % vuodentakaisesta;kesäkuussa se kasvoi 2,5 % edellisvuodesta, mikä oli ennallaan edellisestä kuukaudesta.

Teollisuuden tuottajien valtakunnallinen vapaasti tehtaalla -hinta nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7,7 % vuoden takaisesta ja toisella neljänneksellä 6,8 % vuodentakaisesta.Niistä huhti ja toukokuu kasvoivat 8,0 % ja 6,4 % vuodentakaisesta;kesäkuussa se kasvoi 6,1 % vuodentakaisesta, mikä oli ennallaan.Teollisuustuottajien ostohinta valtakunnallisesti nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,4 % vuoden takaisesta ja toisella neljänneksellä 9,5 % vuodentakaisesta.Niistä huhti ja toukokuu kasvoivat 10,8 % ja 9,1 % vuodentakaisesta;kesäkuussa se kasvoi 8,5 % vuodentakaisesta ja 0,2 % kuukaudesta.

9. Työllisyystilanne on parantunut ja kaupunkien tutkittu työttömyysaste on laskenut

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaupunkialueille syntyi 6,54 miljoonaa uutta työpaikkaa eri puolilla maata.Tutkittu työttömyysaste kaupunkialueilla valtakunnallisesti oli keskimäärin 5,7 prosenttia ja toisen vuosineljänneksen keskiarvo 5,8 prosenttia.Huhtikuussa valtakunnallinen kaupunkitutkimuksen työttömyysaste oli 6,1 %;Kesäkuussa paikallista kotitaloutta rekisteröivän väestötutkimuksen työttömyysaste oli 5,3 %;maahanmuuttajakotitalousrekisteröidyn väestötutkimuksen työttömyysaste oli 5,8 %, josta maahanmuuttajakotitalousrekisteröityvä väestötutkimuksen työttömyysaste oli 5,3 %.Tutkitut 16-24-vuotiaiden ja 25-59-vuotiaiden työttömyysasteet olivat 19,3 % ja 4,5 %.Tutkittu kaupunkien työttömyysaste 31 suuressa kaupungissa oli 5,8 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä kuukautena.Työntekijöiden keskimääräinen viikkotyöaika yrityksissä valtakunnallisesti oli 47,7 tuntia.Maaseututyöntekijöitä oli toisen vuosineljänneksen lopussa 181,24 miljoonaa.

10. Asukkaiden tulot kasvoivat tasaisesti ja kaupunkien ja maaseudun asukastulojen suhde kaveni

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kansallisten asukkaiden käytettävissä olevat tulot henkeä kohden olivat 18 463 juania, mikä on 4,7 %:n nimellinen kasvu vuoden takaisesta;todellinen nousu 3,0 %, kun hintatekijät on vähennetty.Vakituisen asuinpaikan mukaan kaupunkien asukkaiden käytettävissä olevat tulot olivat 25 003 yuania, mikä on 3,6 prosentin vuosikasvu nimellisesti ja 1,9 prosenttia;maaseudun asukkaiden käytettävissä olevat tulot henkeä kohden olivat 9 787 juania, mikä on nimellisesti 5,8 % ja reaalisesti 4,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Kotimaassa asuvien asukaskohtaiset palkkatulot kasvoivat 4,7 %, yritystoiminnan nettotulot 3,2 %, 5,2 % ja nettosiirtotulot 5,6 %.Kaupunkien ja maaseudun asukkaiden tulojen suhde asukasta kohti oli 2,55, mikä on 0,06 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.Asukkaiden käytettävissä olevien tulojen valtakunnallinen mediaani henkeä kohti oli 15 560 yuania, mikä merkitsee 4,5 prosentin nimellistä kasvua edellisvuodesta.

Yleisesti ottaen joukko vankkaa ja vakaata talouspolitiikkaa on saavuttanut merkittäviä tuloksia.kotimaani talous on voittanut odottamattomien tekijöiden kielteiset vaikutukset, ja se on osoittanut vakautus- ja elpymissuuntauksen.Varsinkin toisella neljänneksellä talous on saavuttanut positiivista kasvua ja vakauttanut talousmarkkinoita.Tulokset ovat vaikeasti voitettuja.On kuitenkin myös huomioitava, että maailmantalouden stagflaatioriski on nousussa, suurten talouksien politiikkaa on taipumus kiristää, ulkoiset epävakauden ja epävarmuuden tekijät ovat lisääntyneet merkittävästi, kotimaisen epidemian vaikutusta ei ole saatu selville. täysin eliminoitu, kysynnän supistuminen ja tarjontasokit kietoutuvat toisiinsa, rakenteelliset ristiriidat ja suhdannehäiriöt. Ongelmat ovat päällekkäisiä, markkinakokonaisuuksien toiminta on edelleen suhteellisen vaikeaa, eikä talouden kestävän elpymisen perusta ole vakaa.Seuraavassa vaiheessa meidän on noudatettava Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era ohjeita, toteutettava uusi kehityskonsepti täydellisesti, tarkasti ja kattavasti sekä koordinoitava tehokkaasti epidemian ehkäisyä ja valvontaa ja kehitystä sen mukaisesti. Epidemian ehkäisyn, talouden vakautuksen ja turvallisen kehityksen varmistamisen vaatimuksiin.Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, tartu kriittiseen talouden elpymisen ajanjaksoon, kiinnitä tiiviisti huomiota talouden vakauttamiseksi tarkoitettujen politiikkojen toteuttamiseen ja jatka hyvää työtä "kuuden vakauden" ja "kuuden takuun" työssä, jatka lisätä tehokkuutta ja aktivointia sekä jatkaa talouden vakauden ja elpymisen perustan lujittamista sen varmistamiseksi, että talous toimii kohtuullisella alueella.Kiitos.

Toimittaja kysyi

Phoenix TV -toimittaja:

Toisella neljänneksellä talouskasvu hidastui epidemian vakavien vaikutusten vuoksi.Mitä ajattelet tästä?Saavuttaako Kiinan talous kestävän elpymisen seuraavassa vaiheessa?

Fu Linghui:

Kansainvälisen ympäristön monimutkaisen kehityksen sekä kotimaisten epidemioiden ja muiden odottamattomien tekijöiden vaikutuksesta talouden laskupaineet kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä.CPC:n keskuskomitean ja toveri Xi Jinpingin ytimessä vahvan johdon alaisina kaikki alueet ja osastot ovat koordinoineet tehokkaasti epidemian ehkäisyä ja valvontaa sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja toteuttaneet politiikan ja toimenpiteiden paketin talouden vakauttamiseksi.Niillä on pääasiassa seuraavat ominaisuudet:

Ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kotimaani talous kesti paineet ja saavutti positiivisen kasvun.Huhtikuun epidemian vaikutuksen ja tärkeimpien indikaattoreiden vuositasolla tapahtuneen laskun olosuhteissa kaikki osapuolet tehostivat ponnisteluja kasvun vakauttamiseksi, edistivät aktiivisesti logistiikan sujuvuutta, kestivät talouden laskupaineita, edistivät vakautta. ja talouden elpyminen, ja varmisti toisen vuosineljänneksen positiivisen vaikutuksen.lisääntyä.Toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,4 % vuodentakaisesta.Teollisuus ja investoinnit jatkoivat kasvuaan.Toisella vuosineljänneksellä määrätyn koon ylittävien teollisuusyritysten arvonlisäys kasvoi 0,7 % vuodentakaisesta ja investoinnit käyttöomaisuuteen 4,2 % vuodentakaisesta.

Toiseksi kuukausittain tarkasteltuna talous on vähitellen elpynyt toukokuusta lähtien.Odottamattomien tekijöiden vaikutuksesta huhtikuussa pääindikaattorit laskivat merkittävästi.Epidemian ehkäisyn ja hallinnan yleisen parantamisen, yritysten työn ja tuotannon säännöllisen uudelleenkäynnistyksen myötä joukko politiikkoja ja toimenpiteitä kasvun vakauttamiseksi ovat olleet tehokkaita.Toukokuussa talous pysäytti laskevan trendin huhtikuussa, ja kesäkuussa keskeiset talouden indikaattorit vakiintuivat ja elpyivät.Tuotannossa mitattuna määrätyn koon ylittävien teollisuusyritysten arvonlisäys kasvoi kesäkuussa 3,9 % vuodentakaisesta, 3,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä kuukautena;myös palveluteollisuuden tuotantoindeksi muuttui edellisen kuukauden 5,1 %:n laskusta 1,3 %:n nousuun;kysynnän osalta kulutustavaroiden vähittäismyynti kesäkuussa Kokonaismäärä muuttui edellisen kuukauden 6,7 %:n laskusta 3,1 %:n kasvuun;vienti kasvoi 22 %, 6,7 prosenttiyksikköä nopeammin kuin edellisenä kuukautena.Alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna kesäkuussa 31 provinssin, autonomisen alueen ja kunnan joukossa teollisuuden lisäarvon vuotuinen kasvuvauhti, joka ylitti määrätyn koon 21 alueella, elpyi edellisestä kuukaudesta ja oli 67,7 %.kulutustavaroiden vähittäiskaupan kasvuvauhti määrätyn koon ylittäville yksiköille 30 alueella elpyi edellisestä kuukaudesta ja oli 96,8 %.

Kolmanneksi koko työllisyyshinta


Postitusaika: 17.7.2022